Coaching:

At bliver din egen ekspert i dit liv ,-)

Du bliver bevidst om coaching, samt hvilken værdi og effekt coaching kan have for dig.

Du sætter dig et mål.

Indkredsning og konkretisere dit mål.

Afdækker forhindringer. Hvad hindre dig?

Afdække gamle vaner og mønster ,-)

Du finder dit motitation frem. Hvad er din motivation?

Afdække dit fulde potentiale.

Hvad skal der til, for at du gøre noget andet?

Se nye perspektiver og mulighed. Hvilken plan har du nu?

Lav en realistisk plan og har målet altid for øjet.

Den gode afslutning

Hvad har du fået ud af coaching?

 

Hvordan kan coaching hjælpe dig?

 Coaching kan hjælpe dig med at finde ud af , hvad du vil med dit liv. I alle livs facer, om det er arbejde relateret eller privat.

Hvad er det der kan hindre dig i at opnå det du gerne vil.

Hjælpe dig med at se dine oplevelser/mønster fra en anden vinkel.

Dit samlet potentiale kan beskrives på følgende måde.

Alle dine  talenter og alle dine muligheder.

Alt det du kan gøre.

Alt det du kan være.

Alt det du kan gøre dig fri for, fra dine indre og ydre forhindringer.

Når du udnytter din fulde potentiale.

Coaching kan hjælper dig med at frigøre dine fulde potentialer., samt at føre det ud i livet. ;-)

"Det du ønsker" ;-)

 Jeg ønsker det bedste for dig, at du må nå dit mål